• Засаг даргын Тамгын газрын байр, 3-р баг, Бугат сум, Баян-Өлгий аймаг, Монгол улс
  • Утас.:99414946
  • Факс.: 70423762
  • info@gov.mn
  • Улаанбаатар хотоос: 1705 км
  • Аймгийн төвөөс: 7 км
Аймгийн төв
Сумын төв
Бугат сум

Бугат сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС