Хээрийн аргал хонь, янгир ямааны сүрэгт 5 цэгт давс, өвс тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллав

Энэ жил сумын ихэнх нутгаар цасан бүрхүүл тогтож өвөлжилт хүндэрсэн тул сумын Засаг даргын Тамгын газраас ажлын хэсэг гарч 1 дүгээр багийн Хатуугийн эх, 4 дүгээр багийн Тошинт, 2 дугаар багийн Төмөрт, Салхинт орчимд Аргаль хонь, Янгир ямаа зэрэг амьтдын идэш тэжээл, амьдрах орчныг тэтгэх зорилгоор биотехникийн арга хэмжээг 2 удаа 5 газарт авч нийт 8 боодол өвс, 1 тонн давс тавив.

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *