Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Өзбекийн Харилбай

Боловсрол

2001-2004 онд Батлан хамгаалах их сургуулийг Төрийн захиргааны удирдлага

2017-2020 онд Засагт хан дээд сургуулийг Нийгмийн удирдагч мэргэжилээр тус тус төгссөн.  

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

2006-2008 онд Бугат сумын  Ерөнхий боловсролын сургуульд арга зүйн багш

2008-2013 онд Бугат сумын ИТХ-ын дарга

2016 оноос одоо хүртэл ЗДТГ-ын даргаар ажиллаж байна.