Сумын Засаг дарга

Сумын Засаг дарга

Хасара Ерлан

Боловсрол

1996-2004 Бугат сумын Бүрэн дунд сургуульд 8 жил

2004-2006 1-10 жил Бүрэн дунд сургууль

2006-2007 Турк улс Шашны сургууль

2007-2011 МОНГОЛ БИЗНЕС Дээд сургуулийг Компьютер программ хангамж мэргэжлээр төгссөн

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

2012-2013 он Чихэн хар ТББ туслах ажилтан

2013-2016 онд хувиараа хөдөлмөр

2017-2023 онд Бугат Ерөнхий боловсролын сургуульд аж ахуйн эрхлэгч

2023 оны 05-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн Бугат сумын Засаг даргаар ажилаж байна