Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

Хоронханы Аманхажы

Боловсрол

1994-1998 онд Талдыкорган хотын Соёлын коллежийг, багш  

2016-2020 онд  Техникийн их  сургуулийг Санхүү эдийн засагч мэргэжилээр тус тус төгссөн.  

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

2008-2020 онд Бугат сумын 4 дүгээр багийн Засаг дарга

2020 оноос  Бугат сумын Иргэдийн  Төлөөлөгчдийн  Хурлын даргаар ажиллаж байна.  

2008 оноос хойш сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчөөр тасралтгүй  4 удаа сонгогдон ажиллаж байна.