Сумын Засаг даргын орлогч

Сумын Засаг даргын орлогч

Болатын Хажымурат

Боловсрол

2012-2016 онд Орхон их сургуулийн, Хууль зүйн сургуулийг  “Хууль эрх зүйч” мэргэжилээр төгссөн.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

2017-2018 онд Баян-Өлгий аймгийн  Бугат сумын  ИТХ-д хурлын ажилтан

2018-2021 онд Баян-Өлгий аймгийн  ЗДТГазарт  Архивын тасагт архивч

2021-оноос Бугат сумын  Засаг даргын орлогч даргаар ажиллаж байна.