Хог хаягдлын хураамж тогтоох тухай хэлэлцүүлэг

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.2 дахь хэсэгт нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтоох үүрэг хүлээсэн байдаг тул сумын иргэдээс Хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг тогтоох санал асуулга авч байна. Энэ төсөл эцсийн шийдвэр биш тул та бүхний санал тусгагдана гэдгийн анхаараарай.

Иймд та бүхэн санал, хүсэлтээ комментээр болон бичгээр сумын ЗДТГ-д ирүүлнэ үү? Та бүхний саналыг тусган 2022 оны 03 дугаар сарыг 04-ны буюу Баасан гарагийн 13 цагт сумын төвд хуралдах сумын ИТХ-ын ээлжит 1 дүгээр хуралдаанаар батлах юм.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *