ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХИЙГ ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.