ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Бугат сумын Засаг даргын тамгын газрын ажилтан, албан хаагчид болон удирдах албан тушаалтнуудын хууль эрх зүйн мэдлэгээ байнга дээшлүүлж байх хэрэгцээг тодорхойлох зорилгоор Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газартай хамтран Хөдөлмөрийн маргаан, Төрийн албаны маргааны шийдвэрлэлтийн статистик мэдээ, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтын явцад төрийн албан хаагчид өөрсдийн сонирхсон асуултаа асууж, харилцан санал солилцлоо

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *