Сумын ИТХ-ын ээлжит 3- р хуралдаан хуралдаж 6 асуудал хэлэлцлээ

1. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хэлэлцэх, мал эмнэлгийн тасгийн тайлан, төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл

2. 2022 оны татварын бүрдэлт, цаашдын авах арга хэмжээ

3. Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн дээд, доод хэмжээг тогтоож, төсөл шалгаруулах хяналтын зөвлөл, хороо байгуулах

4. 2022 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын гүйцэтгэл, төслийн ажилд хяналт тавих зөвлөл байгуулах тухай

5. 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

6. 2022 оны ИТХ-ын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн биелэлтэд дүн шинжилгээ хийх

No description available.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *