Хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгаа зохион байгуулав

Баян-Өлгий аймгийн Нийгмийн даатгалын газартай хамтарч тус сумын төрийн албан хаагчид болон иргэд даатгуулагчидад Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулга, нягтлан бодогч нарт “Ажил олгогчийн шимтгэл төлөлтийн систем”-ийн танилцуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *