“ХОГГҮЙ СУМ – ЦЭВЭР ОРЧИН” САРЫН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ